Header

Niet regulier, niet alternatief, maar effectief!

Op 31 januari 2011 bereikte mij het bericht via de beroepsvereniging dat het VGZ met terugwerkende kracht, nieuw beleid heeft geïntroduceerd t.a.v. vergoedingen voor alternatieve zorg in de aanvullende verzekeringen. Het komt erop neer dat sommige therapeuten voor 2011 niet meer vergoed zullen gaan worden, indien zij niet HBO opgeleid zijn door een erkend instituut  (=NVAO-geaccrediteerd of gelijkwaardig). Aangezien nog geen enkele CAM-opleiding in Nederland NVAO geaccrediteerd is, is de vraag wie gaat bepalen of een opleiding gelijkwaardig is. Je zou zeggen de beroepsverenigingen, echter het VGZ overruled deze bevoegdheid door op eigen houtje reeds therapeuten van de zorglijst af te halen indien zij bijv. ook kwalificaties op hun internetpagina noemen die (nog) geen officiële erkenning in Nederland hebben. Of wanneer zij aangeven naast curatieve ook preventieve zorg te verlenen. Hetgeen mijn inziens niet los van elkaar gezien kan worden, echter omwille van mijn registratie pas ik me weer netjes aan.

Vanzelfsprekend ben ik voor een professionalisering van het alternatieve circuit, aangezien het een vrij beroep is en uit een visitekaartje niet valt af te leiden of iemand een weekendcursus heeft gedaan of een jarenlange studie met allerlei kwalificatie-/bij- en nascholingseisen vanuit de overkoepelende verenigingen en alle bijkomende kosten van dien. Toch bevreemd het mij dat deze eisen vanuit een zorgverzekeraar komen, terwijl de opleidingsinstituten momenteel hard bezig zijn om binnen de wildgroei aan certificering een passend beleid te maken dat tevens recht doet aan hun oorspronkelijke filosofie. En dan helemaal op een tijdstip dat het voor een verzekerde onmogelijk is om nog over te stappen naar een andere verzekeraar, om zo toch het vergoedingsrecht te kunnen innen waar ze per 1 januari voor getekend hadden.

Helaas zijn dit soort praktijken in ons vakgebied de laatste tijd eerder regel dan uitzondering, waardoor mij het gevoel bekruipt dat er sprake is van een doelbewuste strategie, ingegeven door een politieke lobby vanuit angstige reguliere medici die een erkenning van het alternatief als een afwaardering van hun vakgebied beschouwen. En natuurlijk van de sceptici van de vereniging tegen kwakzalverij die het ondermijnen van alle aanvullende zorg als levenstaak hebben opgevat, omdat het tegen hun overtuiging ingaat en levensgevaarlijk zou zijn. Zelfs de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, gaat liever een presentatie geven bij deze sceptici dan in gesprek met een CAM therapeut (geloof me, ik heb haar gemaild n.a.v. haar interview bij WNL waarbij ze de alternatieve zorg uitvlakte, niet gehinderd door enige kennis. Nooit meer iets van gehoord…). Zo ontstaat echter alleen een ongezonde polarisering, die nooit tot een win-win situatie kan leiden. Terwijl samenwerking juist kennis kan kanaliseren, ziektekosten kan verlagen en ziekteverzuim1 kan terugdringen, terwijl het algehele welbevinden stijgt, hetgeen weer goed is voor onze economie.
 
Tevens gaan al deze vertegenwoordigers hiermee voorbij aan een steeds groeiende vraag vanuit de samenleving om de vrijheid te hebben om te kiezen voor aanvullende zorg voor bijv. problemen die niet (meer) regulier opgelost kunnen worden, of om het uit de hand gelopen gebruik van medicijnen te kunnen beperken, of deze juist beter te leren verdragen (zoals bijv. bij chemotherapie). En naast de steeds verdergaande individualisering, toenemende stressfactoren en afnemende weerbaarheid, zoeken mensen toch bevestiging van hun intuïtieve bevindingen en willen ze (informatie over) een gezondere levensstijl. Gelukkig worden onze cliënten steeds mondiger door het gebruik van internet en ook met onze vernieuwde website en andere vormen van informatieoverdracht hopen we ons steentje bij te dragen. En daarmee tevens ook de angst, geboren uit onwetendheid, weg te nemen. Ik heb de droom dat de generatie na ons, over de wijsheid en de vaardigheid beschikt om het regulier en het alternatief hand in hand te laten gaan en de cliënt centraal te stellen. Want alleen zo is de gezondheidszorg gezond en op zijn effectiefst.

(Ik verwijs hier naar een onderzoek in 2004 van onze chiropractoren bij een lokale bank, waarbij het ziekteverzuim met 95% (tot 0,46%) was gedaald, na het introduceren van chiropratische zorg.)


< terug naar het nieuwsoverzichtRBCZ LVNT klein.jpg Register Podoloog Geregistreerd Chiropractor NCA

Klachtenregeling 2017 © Jasperse Praktijkencentrum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief