Kinesiologie

Een neuro energetische kijk op psyche en biochemie

Een gezond en harmonisch lichaam kan veel aan. Het heeft energie en de hoognodige weerstand. Als er sprake is van onbalans, bijvoorbeeld bij een allergie, dan moet deze worden hersteld om erger te voorkomen.

Voor het opsporen van een onbalans worden spiertesten, acupunctuurpunten, mudra’s (= vingercombinaties) en testbuisjes gebruikt. Een verandering in spiersterkte van de armspier geeft een indicatie voor een blokkade. Met behulp van verschillende technieken, waaronder acupressuur, wordt de blokkade opgeheven en kan het zelfherstellend vermogen van het lichaam haar werk weer doen. De klacht zal dan verdwijnen.

Structuur, biochemie en psyche is de basis van onze gezondheid

Omdat het lichaam één geheel is, wordt de klacht altijd vanuit verschillende invalshoeken benaderd: structuur, biochemie en psyche. Dat is de basis van onze gezondheid. ‘Daarom is onze samenwerking hier zo bijzonder,’ zegt Christine Breidenbach, kinesioloog bij Praktijkencentrum Jasperse. ‘Wanneer emotionele stress bijvoorbeeld een rugspier verzwakt en met kinesiologie eerst de lading van deze spier wordt gehaald, zal de chiropractor minder behandelingen hoeven toe te passen om de rugklachten te verhelpen’.

  • Hersen- en darmproblematiek
  • Allergieën / eczeem / COPD
  • Hormonale klachten
  • Dyslexie
  • Diarree / obstipatie
  • ADHD/ADD
  • En uiteraard meer ...

De chemie van het lichaam begint bij de darmen, een oorzaak van veel problemen.

‘Het is een van mijn belangrijkste stokpaardjes, ze zijn de fundering van het hele huis. 95% van de Nederlanders heeft minder goed tot slecht functionerende darmen. Voeding speelt daarbij een grote rol.’ Op het lichaam zijn reflexpunten aanwezig die iets kunnen vertellen over bepaalde vitamines, mineralen, enzymen of hormonen. Er kan sprake zijn van tekorten, toxiciteit (=vergiftiging) maar ook van een intolerantie of allergie. Allemaal zaken die een onbalans kunnen veroorzaken, met alle gevolgen vandien.

Kinesiologen zijn vooral goed in het in een vroeg stadium herkennen van signalen

En dan met name signalen waar de reguliere geneeskunde nogal eens overheen kijkt. Omdat ze onbegrepen zijn of niet meetbaar. Denk aan beginnende mineraal- en/of vitaminetekorten, maar ook angst, verdriet of stress. De psyche speelt een wezenlijke rol in ons lichamelijke functioneren.

'Het is het mooiste vak ter wereld. Vooral omdat het zo’n zachte methode is.'

Veel klachten zijn terug te voeren op ervaringen uit de eerste levensjaren die ons welbevinden op latere leeftijd ernstig kunnen verstoren. Spiertesten zijn een middel om dat te onderzoeken. ‘Het is het mooiste vak ter wereld. Vooral omdat het zo’n zachte methode is: integer en respectvol. Je ziet mensen zichzelf weer worden en het geluk weer plukken, gezinnen bloeien op, er wordt nieuw leven geblazen in relaties, mensen die nergens anders terecht kunnen worden beter. Het is een levenswijze. Ik ben er zelf ook een ander mens door geworden, we leren hoe het leven geleefd kan worden zoals het oorspronkelijk is bedoeld. En dat gun ik iedereen.’

Kinesiologe Christine - Jasperse praktijkencentrum

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie is een methode om met behulp van spiertesten de energiebalans in uw lichaam te analyseren en te herstellen. Een juiste balans biedt een gezonde weerstand van buitenaf. Het lichaam wordt van energie voorzien via banen die in de traditionele Oosterse Geneeskunde 'meridianen' worden genoemd. Deze kunnen net als een bloedvat geblokkeerd raken door omstandigheden in de structuur (zoals ongelukken, misstappen of bijvoorbeeld vertillen), psyche/emotie (zoals angst, verdriet, stress of trauma) en biochemie (verkeerde voeding, allergieën of slechte darmfunctie).

Laat de lichaamsenergie weer vrij stromen en stimuleer het zelfgenezend vermogen

Met behulp van spiertesten en zogenaamde 'handmodes' (=bepaalde vingers raken elkaar en geven een electrisch circuit in de hersenen) kan worden gekeken waar de echte oorzaak zit van een probleem.

Deze stressor wordt geadresseerd (de handmodes in combinatie met bepaalde acupunctuurpunten vormen als het ware de postcode van de cel/klier/enzym/hormoon/vitamine etc.) en vervolgens door het verbinden van acupunctuurpunten geneutraliseerd (daar waar een teveel aan energie zit, laat je door de verbinding stromen naar waar een te weinig aan energie zit).

Hierdoor kan de lichaamsenergie weer vrij stromen en wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd. Omdat structuur, psyche en biochemie elkaar continue beïnvloeden, wordt voortdurend vanuit deze drie invalshoeken naar een probleem gekeken. Dus niet het symptoom staat centraal, maar het lichaam als één functionerend geheel.

Het is een van mijn belangrijkste stokpaardjes, ze zijn de fundering van het hele huis. 95% van de Nederlanders heeft minder goed tot slecht functionerende darmen. Voeding speelt daarbij een grote rol.

>> Kinesiologe Christine Breidenbach

Ziek zijn kan ontstaan wanneer een blokkade te lang wordt genegeerd

Ziek zijn volgens de kinesiologie kan dus ontstaan wanneer een blokkade te lang wordt genegeerd (d.w.z. jaren). Hierdoor kunnen functionele klachten (=geen meetbare schade, maar functie verslechterd en er is vaak pijn) veranderen in structurele klachten (=meetbare schade, b.v. slijtage of afwijkende bloedwaardes). De klacht zet zich dan vast in de structuur van het lichaam (b.v. organen, botten, spieren, hypofyse, etc.) en veroorzaakt ziekte van dat orgaan.

De medische wetenschap heeft vaak oplossingen in de vorm van medicijnen of operaties, maar werkt niet aan de achterliggende oorzaak. Kinesiologie wordt ook wel 'complementaire therapie' genoemd, omdat ze de reguliere geneeskunde aanvult.

Achtergrond en toepassingsgebied

Christine Breidenbach heeft haar opleiding tot professioneel kinesioloog in 2005 voltooid. Parallel hieraan volgde zij de opleiding tot orthomoleculair therapeut volgens de psycho-neuro-immunolgie. Ondertussen heeft zij zich ook bekwaamd in de NAET (allergie eliminatie), oligotherapie en neuro energetische kinesiologie. Haar specialisaties zijn hersen- en darmproblematiek. Dat betekent dat zij onder meer werkt aan allergiën, eczeem, COPD, diarree/obstipatie, dyslexie, ADHD/ADD e.d., burn out, hormonale klachten, relationele- of sexuele klachten, immuunproblemen en energetische klachten. Door haar jarenlange ervaring als Human Resource Manager voor haar overstap naar de kinesiologie, werkt zij uitstekend samen met bedrijfs- en reïntegratieartsen. Neem echter gerust contact op met onze praktijk als u vragen heeft over de behandelingsmogelijkheden van uw klachten.

Kinesiologie - Jasperse Praktijkencentrum

De behandeling

Een behandeling bestaat uit een intake waarbij Christine een beeld tracht te krijgen van de klachten en de eventuele verbanden hiertussen. Vervolgens toetst ze haar bevindingen d.m.v. spiertesten en formats (=vingermodes in combinatie met acupunctuurpunten). Ze 'leest' als het ware, waar het lichaam blokkeert in haar functioneren. Ze zoekt nauwkeurig welke biochemische of emotionele procedures in ons lichaam klachten veroorzaken; dus welke cellen, hormonen, enzymen, vitaminen, mineralen, neurotransmitters en/of neuro-emotionele paden betrokken zijn en in welke volgorde. Elke stap in het proces wordt ontstrest d.m.v. acupressuurtechnieken (alsof elke fout in uw computersysteem wordt getraceerd en verholpen). Als de betrokken routes stressvrij zijn, wordt een eindcorrectie gedaan.

Hierna is het aan het zelfherstellend vermogen van het lichaam om de fysieke correctie uit te gaan voeren. Het kan dus zijn dan men na een behandeling verhoging krijgt of wat vermoeider is. Dit is overigens niet noodzakelijk om een behandeling te laten slagen. Plan i.i.g. niet teveel activiteiten in na een behandeling, maar gun uw lichaam de tijd om te wennen aan de nieuwe status.

De allereerste behandeling duurt circa 1 uur omdat er sprake is van een kennismaking en uitgebreidere intake. De vervolgbehandelingen duren over het algemeen circa 45 minuten. Hoeveel behandelingen u nodig heeft is afhankelijk van uw klacht en van uw doel. Komt u bijvoorbeeld voor wat extra energie of zit u midden in een gezondheidscrisis. Chronische klachten vragen ook meer tijd, omdat uw lichaam al meer compensaties heeft ingebouwd dan bij een acute klacht. De kosten voor een consult vindt u onder "Tarieven". De vergoedingen van uw verzekeraar zijn afhankelijk van uw pakket. Kijk hiervoor op de site van het VNT of SRBAG via de links op de hoofdpagina of raadpleeg uw verzekeraar. Vermeld dan wel altijd dat het een 'natuurgeneeskundig consult' betreft en dat Christine is aangesloten bij het VNT, RBCZ en SCAG.

Veel gestelde vragen over Kinesiologie

Dat hangt helemaal van je klacht af, wat de oorzaak is en hoe lang je al met klachten loopt. In de meeste gevallen is er weer een goeie basis terug met 3-4 behandelingen. Veel mensen vinden de behandelingen zo prettig dat ze willen blijven komen, de interval bepalen we dan samen op basis van de situatie. Ik vergelijk het wel eens met een auto; hoe meer kilometers je rijdt, hoe vaker je even alles moet laten checken.

Daar is niet makkelijk een eenduidig antwoord op te geven. Alles is mogelijk en hoe het verloop is na de behandeling van de klacht, geeft mij weer de nodige informatie bij de vervolgafspraak. Soms zijn mensen even een paar uur wat moe (het is dan ook niet verstandig om een afspraak te plannen voor een tenniswedstrijd), maar vaak voelen mensen zich ‘lichter’ en meer fit. Hun hoofd is leeg en de pijn verdwijnt na een paar dagen. Ik vergelijk het wel eens met het bouwen van een huis; soms ben je veel tijd kwijt met het aanleggen van de leidingen onder de grond en dat is natuurlijk3) minder zichtbaar dan het leggen van de dakpannen.

Allereerst ben je niet verantwoordelijk voor het leven van een ander (behalve als ouder voor een jong kind natuurlijk). Wanneer je enthousiast je eigen ervaringen deelt, kan dit werken als een potje honing dat een ander ook wel eens wil proberen. Mensen hebben echter hun eigen ‘timing’ van het aanpakken van hun probleem. Je mag ze altijd een kennismakingscoupon van ons geven, maar uiteraard staan wij ook zonder bon iedereen die twijfel of vragen heeft graag te woord.

Jasperse Praktijkencentrum op TV bij RTL