Psychologie

Psycholoog - Jasperse Praktijkencentrum
Psycholoog Thomas Smit - Jasperse praktijkencentrum

Samenwerking Psychologie

In ons centrum is ook een klinisch psycholoog ondergebracht. Een korte uitleg: Bij “psychologie” denken veel mensen nog aan psychische ziekten of ernstige stoornissen. Maar veel vaker is het zo dat mensen (tijdelijk) uit het lood geslagen zijn door vervelende levensgebeurtenissen, of doordat zij langere tijd onder druk staan. Ook in die gevallen kan gesprekstherapie helpen om het emotionele evenwicht te herstellen en de draad van uw leven weer op te pakken.

Kortdurende therapie, vanuit het oogpunt van integratieve psychotherapie

Thomas Smit is geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut (BIG: 19063444625 en 19063444616). Hij biedt vooral kortdurende therapie, vanuit het oogpunt van integratieve psychotherapie: door zijn opleiding en ervaring beheerst hij een brede waaier van behandelmethoden en technieken, en kan hij de behandeling afstemmen op uw specifieke situatie: uw klachten, persoon en verwachtingen.

Voor wie kan psychologische hulp uitkomst bieden?

De praktijk staat open voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar, die kampen met psychische aandoeningen die goed behandelbaar zijn in een vrijgevestigde psychologenpraktijk.

Wij behandelen o.a.

  • Angst en depressie.
  • Lichamelijk onverklaarde klachten
  • Stressgerelateerde aandoeningen
  • ADHD
  • Slaapstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en autisme (minder ernstige varianten).

Werkwijze

Via de secretaresse van het praktijkencentrum kunt u een afspraak maken. Meestal zijn er 1 à 2 gesprekken voor nodig om samen met u duidelijk te krijgen wat er speelt, wat de beste behandeling is en of deze ingezet kan worden in onze praktijk. De behandelingen van Thomas worden in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar (volgens de spelregels voor psychologische zorg oftewel ggz).

Samenwerking

Thomas kan ook de samenwerking met andere behandelaren in het praktijkencentrum zoeken, wanneer dit uw behandeling ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan stressklachten, waarbij vaak zowel de geest als het lichaam zijn aangedaan, en het uw herstel kan bevorderen om beide tegelijkertijd te behandelen. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met u, en met uw toestemming, aangezien ons beroepsgeheim een belangrijke pijler is.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over tarieven, privacy, vergoedingen en dergelijke de website van Thomas: www.psysmit.nl. Daar vindt u ook het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Smit met veel praktische informatie: www.psysmit.nl/kwaliteitsstatuut

Helaas is het erg druk in de psychische zorg. Op deze website ziet u de huidige wachttijd: Psychologenpraktijk Smit

Psychologische behandelingen van de meeste psychische stoornissen vallen onder het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft dan recht op volledige vergoeding van de kosten, wanneer uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten met Psychologenpraktijk Smit. Zie website Psychologenpraktijk Smit (psysmit.nl).

Het wettelijk verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van uw verzekeringspolis is van toepassing. N.B. Op 1 januari 2022 is landelijk een nieuw declaratiesysteem voor de ggz ingevoerd: het zorgprestatiemodel.
Een verwijsbrief van een erkende verwijzer is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een verwijsbrief van een huisarts wordt door alle verzekeraars geaccepteerd. Deze verwijsbrief dient u uiterlijk in het eerste gesprek te overleggen aan de klinisch psycholoog.
De praktijk declareert zo mogelijk rechtstreeks bij de verzekeraar, dus daar heeft dan u geen omkijken naar.
U wordt geadviseerd om vooraf bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden te informeren. Ondermeer omdat het bovenstaande aan wijzigingen onderhevig kan zijn, aangezien vergoedingen worden bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden uw verzekeringsmaatschappij hanteert, ligt geheel bij u zelf.
Psychologische behandeling voor bepaalde psychische problematieken en aandoeningen zijn, door de overheid en zorgverzekeraars, in of vanaf 2014 geschrapt uit het basispakket. Voorbeelden zijn: werk- en relatieproblemen; bepaalde seksuele stoornissen; specifieke fobieen; aanpassingsstoornissen; slaapstoornissen; en alle problematieken die niet voldoen aan de criteria van een stoornis volgens internationale classificatieregels (DSM-5). Bij twijfel raadpleegt u voorafgaand aan aanmelding uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

Wij bieden gesprekstherapie vanuit verschillende invalshoeken: van interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, EMDR, of schematherapie. Dit alles afhankelijk van wat het beste past; een keuze die wij in overleg met u maken. Waarbij het streven is naar kortdurende therapie. Wanneer u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in leven, werk, relaties dan kan een langerdurende psychotherapie nodig zijn en geboden worden. Ook bestaat de mogelijkheid van digitale consulten (bv. beeldbellen) of andere digitale zorg zoals (aanvullende) e-health modules.

Jasperse Praktijkencentrum op TV bij RTL