Optologie

Kim Rooms Optoloog - Jasperse praktijkencentrum
Kim Rooms Optoloog - Jasperse praktijkencentrum

Optologie: oogmetingen & onderzoeken

Vroeger was het simpel. Je ging naar de oogarts, die meette het rechter- en linker oog, je kreeg een bril en dan moest je daarmee maar leren kijken. En als dat problemen gaf dan moest je daar maar aan wennen. Een optoloog (functionele optometrie) doet ook een oogmeting: hij meet de refractiewaarde van het oog (zeg maar brilsterkte) en doet een functioneel onderzoek, waarbij de samenwerking tussen de ogen wordt bekeken en eventuele oogafwijkingen worden opgespoord.
In Noord- en Zuid-Europa is functionele optometrie booming. In Nederland is functionele optometrie nog een relatief jonge beroepsgroep.

Wat is optologie?

Optologie gaat verder dan een ‘standaard’ oogtest. Bij optologie zorgen we dat je zo efficiënt en comfortabel mogelijk visuele informatie op kan nemen en verwerken. Naast je gezichtsscherpte worden ook allerlei andere factoren geëvalueerd die het efficiënt zien beïnvloeden en voor klachten kunnen zorgen. Aan de hand van de metingen kan Kim precies ­bepalen hoe goed jij ziet en hoeveel energie dat jou kost.

Wanneer laat je een optologisch
onderzoek doen?

Wij behandelen o.a.

 • Oncomfortabel zien
 • Strabisme (scheelzien)
 • Dubbelzien
 • Een lui oog
 • Leer- en leesmoeilijkheden
 • Klachten na een niet-aangeboren hersenletsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, (visuele) vermoeidheid

Optologische evaluatie

Een optologische evaluatie bestaat altijd uit een visueel-technisch ­onderzoek en het verzamelen van de visuele factoren die bepaalde klachten kunnen verklaren. Naargelang de aard van de problematiek kan Kim dit verder aanvullen met een evaluatie van de scherpstelling, de flexibiliteit waarmee de scherpstelling verloopt en de uithouding van de scherpstelling die bepaalt hoe vermoeiend het van dichtbij kijken voor jou is.

Ook de oogsamenwerking kan worden geëvalueerd

Een goede oogsamenwerking zorgt dat je niet dubbel ziet en geeft je essentiële ­informatie over afstanden en grootte. Ook de oogbewegingen kunnen nauwkeurig worden onderzocht.
Hoe veel of hoe weinig energie kost het jou zonder het lichaam te hoeven bewegen om visuele informatie snel op te kunnen nemen? Aan de hand van de evaluatie kan Kim zien of er aanpassingen nodig zijn. Vaak kunnen die met oefeningen worden opgelost. In de praktijk geeft Kim trainingssessies om de ­visuele vaardigheden te optimaliseren. Soms krijg je oefeningen mee voor thuis om er voor te zorgen dat je steeds efficiënter ziet, om klachten te verhelpen of juist te voorkomen.

Ik geloof in de talenten van elk kind. Daarom check ik graag of er eventuele visuele factoren zijn die het leren ­kunnen beïnvloeden. Het is toch ­eeuwig zonde als je er te laat achter komt dat je kind door zichtproblemen een leerachterstand heeft opgelopen.

>> Optologe Kim Rooms

Checklist: kom jij in aanmerking komt voor een ­optologisch ­onderzoek?

 • Niet terug kunnen vinden waar je ­gestopt was met lezen;
 • Je vinger gebruiken ter ondersteuning tijdens het lezen;
 • Moeilijk kunnen concentreren;
 • Woorden overslaan bij het lezen;
 • Regels overslaan of regels opnieuw lezen;
 • Dansende letters of dubbel zien;
 • Eén oog sluiten of bedekken;
 • Het hoofd schuin of naar ­beneden gericht houden;
 • Snel vermoeid raken bij visuele activiteiten;
 • Wazig zicht hebben;
 • Regelmatig in de ogen wrijven;
 • Heel dicht op een blad kijken;
 • Algemene vermoeidheid ervaren na een school- of werkdag;
 • Veel knipperen om het bord scherp te kunnen zien;
 • Fouten maken bij het overschrijven van het bord;
 • Tegen voorwerpen botsen;
 • Verwarren van letters die op elkaar lijken;
 • Moeilijk kunnen onthouden wat gezien/gelezen werd;
 • Moeite hebben met veel informatie op één blad;
 • Moeilijkheden om zich voor te stellen wat gelezen wordt.

Kinderen met ­leermoeilijkheden

Als kinderen bijvoorbeeld de ogen onvoldoende kunnen convergeren, kan zich dat uiten in bewegende of dansende letters, wazig zien of zelfs dubbelzien. Als de oogsprong­bewegingen niet accuraat verlopen, hebben ze moeite om hun plaats in een tekst te behouden, of slaan ze regels over. Bij een scherpstellingsprobleem kan het enorm veel inspanning vergen om scherp te blijven zien. In al deze gevallen verloopt het (leren) lezen veel moeizamer dan het hoort en worden er soms onterechte diagnoses gesteld. Visuele problemen kunnen de oorzaak zijn dat schoolresultaten achter blijven. Als je hierover twijfelt, laat het dan onderzoeken. Je kan het maar beter zeker weten.

Kim Rooms Optoloog - Jasperse praktijkencentrum

Als we het over visuele klachten hebben, dan spreken we bijvoorbeeld over: oncomfortabel zien, strabisme, dubbelzien, een lui oog of last van leer- en lees moeilijkheden. Maar ook over klachten na een niet-aangeboren hersenletsel zoals hoofdpijn, duizeligheid, (visuele) vermoeidheid. Herken je deze klachten? Dan is het laten doen van optologisch onderzoek zeker zinvol voor jou.

Bij kinderen kan een onjuiste samenwerking van de ogen eveneens gezondheidskwesties veroorzaken en een negatieve invloed hebben op hun schoolprestaties. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat visuele problemen ten onrechte worden verward met dyslexie, omdat de symptomen sterk op elkaar lijken. Kinderen kunnen bijvoorbeeld aanzienlijke moeite hebben om hun ogen vloeiend een regel tekst te laten volgen, of ze kunnen dubbelzien ervaren als een uitdaging.

Ja. Helaas zien we regelmatig mensen onze praktijk binnenkomen bij de chiropractor of fysiotherapeut waar blijkt dat hun klachten ontstaan of in stand gehouden wordt door een verkeerd aangemeten bril.

Jasperse Praktijkencentrum op TV bij RTL