Header

Praktijkencentrum Jasperse

Een samenwerkingsverband

Binnen Jasperse Praktijkencentrum zijn meerdere disciplines ondergebracht die met elkaar samenwerken voor een beter resultaat in een korter tijdsbestek. Hoe dit in zijn werk kan gaan, leest u in het volgende voorbeeld.

Stel u komt met rugklachten bij een chiropractor. Deze zal m.b.v. het manipuleren van botten, pezen, banden en gewrichten, het zenuwstelsel proberen te beinvloeden om zo de aansturing vanuit de hersenen naar organen en spieren te herstellen.

Het kan echter zijn dat uw klachten chronisch zijn en bij elke stap buiten de deur, uw lichaam zich weer herinnert aan de oude/foute stand, waardoor u snel terugvalt. De podoloog kan in zo'n geval in overleg met de chiropractor een zooltje aanmeten. Dit zooltje beinvloedt de zenuwen in uw voet, welke signalen over de juiste/nieuwe houding doorgeven aan de hersenen. Deze kunnen op hun beurt weer feedback geven naar de spieren om de nieuwe houding aan te nemen.

Maar ook kan een slecht aangemeten/geslepen bril de oorzaak zijn van uw rugklachten. Indien de chiropractor dit vermoedt en/of test, zal hij de optoloog raadplegen en met u samen op zoek gaan naar een betere afstelling van uw bril.

Omdat zenuwen uit meerdere gebieden samenkomen in dezelfde ruggenwervel, kan het voorkomen dat het niet uw rug zelf is die het probleem is, maar dat bijvoorbeeld de dikke darm die allergisch reageert op uw voeding. De zenuw van de dikke darm zal geagiteerde berichten naar de hersenen sturen via het ruggenmerg, waarop omliggende zenuwen mee kunnen gaan doen (what wires together, fires together). Dit wordt ook wel 'referred pain' genoemd. Als de problematiek dus een biochemisch of emotioneel tintje heeft (b.v. aanhoudende stress door het uitblijven van steun van dierbaren), zal de chiropractor de kinesioloog raadplegen.

Wanneer de emotionele stress een kluwen lijkt zonder begin of eind, kan het prettig zijn om meer inzicht te krijgen in patronen en valkuilen door met een psycholoog te praten.

Om uiteindelijk de herstelde functie/mobiliteit en bijbehorende spierspanning te trainen of te onderhouden, zou dit het moment kunnen zijn om fysiotherapie erbij te betrekken.

Vanzelfsprekend is het bovenstaande een uitgekleed voorbeeld en zijn er talloze manieren en routes. Het geeft echter een goed beeld van onze holistische aanpak van klachten, met zeer korte communicatielijnen. De beginbehandelaar blijft uw eerste aanspreekpunt. In overleg met u zal hij of zij een zo optimaal mogelijk behandelplan samenstellen.Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  Logo-LVNT zwart wit.jpg Register Podoloog Geregistreerd Chiropractor NCA logo-scag zwart wit.jpg

Klachtenregeling 2017 © Jasperse Praktijkencentrum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief