Hersenspinsels

Zenuwstelsel-brein - Jasperse Praktijkencentrum

Hersenspinsels

Ons brein is essentieel voor ons functioneren. Hoe belangrijk en onontgonnen ons brein is, blijkt wel uit het feit dat President Obama 10 miljard wil uittrekken voor het verder in kaart brengen van onze hersenen (NOS 27 maart 2013). Hoogstwaarschijnlijk duikt hier dan meteen de farmaceutische industrie op. Jammer, want het overgrote deel van onze breinklachten is functioneel en dus prima met alternatieve therapie op te lossen.

Wist u dat de meeste breinziektes helemaal niet medisch meetbaar zijn, maar gebaseerd op een opsomming van symptomen? Toch worden hier te pas en te onpas geneesmiddelen voor ingezet. Het inzetten van chemisch nagemaakte boodschappers (=neurotransmitters) m.b.v. medicijnen, verandert onze ontvangststations (=receptoren) en daarmee de oorspronkelijke functie en het zelfregulerend vermogen van ons lijf. Vanzelfsprekend zijn er omstandigheden dat een medicijn nodig is, zoals bijvoorbeeld bij permanente schade door zuurstofgebrek bij de geboorte, na een hersenbloeding of een trauma na doorboring van de schedel met een voorwerp.

In een enkel geval kan een persoon zo overmand zijn door emoties, dat het tijdelijk ‘uitdoven’ of sederen hiervan wenselijk is. Uit onze ervaringen blijkt echter dat deze situaties uitzonderingen zijn. Tel daarbij op dat de effecten van het gebruik van niet-lichaamseigen stoffen, op langere termijn meestal onbekend zijn. Dan lijkt het lichtvaardig inzetten van breinmedicijnen naar onze mening juist onverstandig en ondoordacht.

Onze hersenen zijn zeer dynamisch, iedere dag worden er verbindingen aangemaakt en verdwijnen er verbindingen wanneer deze niet gebruikt worden. Het blijven onderhouden van uw hersenen is net zoals met je spieren, dan ook zeer belangrijk. Daarmee bedoel ik naast ‘training’, dus ook een gezonde voeding en een beperking van (verborgen) toxische stoffen. Maar wist u dat ook onze darmen een essentiële rol spelen hierin? In de eerste plaats doordat onze darmen voor ons onderscheiden wat te absorberen en wat af te voeren, maar ook omdat een heleboel neurotransmitters zowel in de hersenen als in onze darmen worden aangemaakt.

Zo is een aantal jaren geleden een onderzoek geweest waaruit bleek dat autisten beter gingen functioneren, wanneer zij een probiotica (natuurlijke darmbacteriën) kregen toegediend. Moeten we dan allemaal aan de probiotica en de visolie? Nee, zo eenvoudig is het helaas niet. Er zijn meerdere factoren die een rol spelen, o.a. een factor die met de communicatie in het lichaam zelf te maken heeft en daarmee bedoel ik het zenuwstelsel.

Ons zenuwstelsel bestaat uit bundels zenuwcellen. Een zenuwcel is een langgerekte cel, die een soort telefoonlijn vormt van de ene plek naar de andere. Een berichtje wordt via polariteitsverschuiving aan de buitenzijde van de cel verplaatst van het ene uiteinde van de zenuwcel naar het andere uiteinde. Aan het einde springt een neurotransmitter, over naar een receptor op de volgende zenuwcel en zo wordt het bericht doorgegeven. In het lichaam zijn zenuwcellen enorm lang en lopen bijv. van teen tot ruggenmerg. In de hersenen zitten meer kortere verbindingen van voor naar achter, boven naar onder, links naar rechts en terug. Wanneer ik met mijn voet in een spijker ga staan, gaat er een pijnprikkel via de zenuw in mijn voet en been, naar het ruggenmerg. De eerste reflex vanuit het ruggenmerg is “trek voet terug!”. Tegelijkertijd gaat er een signaal naar het sensorische (gevoels)ontvangststation van prikkels in mijn hersenen.

Met behulp van de dwarsverbindingszenuwen in de hersenen, worden andere gebieden zoals geheugen en amandelkern (amygdela) erbij betrokken om in te schatten hoe groot het gevaar is. Het voorbrein beslist dan hoe er gehandeld dient te worden om verdere schade te beperken en stuurt mijn lichaamsspieren aan om te reageren (vluchten?) en mijn evenwicht te behouden. Dit alles gebeurt zoals u weet in een nano-seconde.

Wanneer dit berichtensysteem (zenuwstelsel) niet goed werkt, zonder dat er sprake is van schade, spreken wij van een functionele stoornis. Het lichaam kan dan niet meer functioneren, zoals het oorspronkelijk bedoeld is, met alle gevolgen van dien. Het kan zelfs permanente schade geven, wanneer er niet op tijd wordt ingegrepen (u blijft doorlopen met een spijker in je voet). Omdat de functie, de houding in uw lichaam beïnvloedt, kunnen wij al vaak door een goede observatie en met wat simpele spiertesten, onderzoeken welke communicatiekanalen storen. Uw houding is namelijk een continue feedback systeem van u in interactie met de buitenwereld, dus wat u ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt. En zo is ongewenst gedrag, waaronder boosheid, vaak het gevolg van een beperkte integratiemogelijkheid van de prikkels en de zenuwen in de hersenen. Afdoven met een medicijn is dan symptoombestrijding; dus het brandalarm uitzetten, terwijl men niet gaat zoeken naar de brandhaard.

Het spreekt dan ook vanzelf dat wij een groot voorstander zijn van het eerst corrigeren van het zenuwstelsel, alvorens er een hulpmiddel van buitenaf (bril, zolen, maar ook medicijnen e.d.) aan toe te voegen. Omdat de meeste artsen en therapeuten (zowel regulier als alternatief), echter niet zo worden opgeleid, blijft dit principe in het gros van de therapieën onderbelicht, met lange, dure en weinig doeltreffende behandeltrajecten tot gevolg.

Bij Jasperse Praktijkencentrum willen wij u niet alleen helpen om optimaal te functioneren, maar u ook ambassadeur maken van uw eigen gezondheid en welzijn en dat van anderen. Door onze kennis te delen met elkaar en met u, hopen wij u meer inzicht te geven in de processen van uw lichaam, opdat u betere keuzes voor uzelf kunt maken. U krijgt in dit leven tenslotte maar één lijf!